Algemeen 

Voor alle producten die je bij ons koopt geldt de wettelijke garantie. Dat wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Daarnaast krijg je, m.u.v. batterijen, e-liquids en clearomizers, op alle producten 12 maanden garantie. Deze extra garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten aangaande garantie en conformiteit. 

Herroepingsrecht / zichttermijn 

Hygiëne artikelen, zoals e-sigaretten, kunnen NIET geretourneerd worden als de verzegeling is verbroken.  

Indien je de verzegeling verbreekt, verlies je ook je herroepingsrecht. Voor het beoordelen  van verbruiksartikelen, zoals e-liquids, batterijen en clearomizers, is het niet nodig om ze uit te pakken. Doe je dit toch, dan zijn de producten niet meer verkoopbaar en kan de waardevermindering oplopen tot 100%.

Voor alle overige producten heb je het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of de door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen om de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping (PDF) LINK ERIN!, maar je bent hiertoe niet verplicht. Op de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken. 

Gevolgen van de herroeping: 

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betaling die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (m.u.v. eventuele kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. 

Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurdt, dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben ontvangen, of als je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurd voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de rekening van de klant. 

Ons retouradres:

Werkmansbeemd 32, 4907EW te Oosterhout t.a.v. afdeling Retouren ofwel RMA

Je bent alleen aansprakkelijk voor het gevolg van de waardevermindering van de goederen door het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Batterijen

Batterijen hebben een garantietermijn van 3 maanden. Bij normaal gebruik kan je de batterijen meer dan 300 keer opladen. Afname van de capaciteit gedurende de levensduur van een batterij is normaal en valt niet onder de garantie. Na 300 keer opladen gaat een batterij defect, echter kan de capaciteit van de batterij hierna wel sneller afnemen. 

E-liquid

Onze e-liquids worden onder strenge kwaliteitscontroles geproduceerd. Mag je van mening zijn dat je toch een e-liquid hebt ontvangen waarvan deze niet aan de kwaliteit voldoet, zullen wij deze testen in ons laboratorium en indien er een kwaliteitsprobleem is, vervangen. Wanneer je de smaak niet lekker vindt, kan je de e-liquid niet ruilen, smaak is immers persoonlijk. Er zijn wel diverse forums op het internet en op Facebook waar je e-liquids met andere mensen kan ruilen. Wanneer de verzegeling niet is verbroken, kan je uiteraard wel gebruik maken van de zichttermijn. 

Clearomizers / verdampers 

Clearomizers, ofwel verdampers zijn een verbruiksartikel en gaan ook bij een normaal gebruik defect. Om die reden hebben deze artikelen geen garantietermijn van 12 maanden. Indien een clearomizer, ofwel verdamper bij ontvangst niet blijkt te werken (DOA), ruilen wij deze uiteraard kosteloos om. 

Hygiëne artikelen, zoals e-sigaretten, kunnen alleen geretourneerd worden als de verzegeling is verbroken. Voor het beoordelen van verbruiksartikelen, zoals e-liquids, batterijen en clearomizer, is het niet nodig om ze uit te pakken. Doe je dit toch, dan zijn de producten niet meer verkoopbaar en kan de waardevermindering oplopen tot 100%